IV PKG został przełożony na rok 2024!

IV Polski Kongres Geologiczny został przełożony na 2024 r! Zmiana terminu podyktowana jest kolejna falą pandemii Covid-19 i trwającymi obostrzeniami. Czynniki te nie pozwalają na określenie bezpiecznego terminu, w którym mógłby się odbyć Kongres. Organizatorzy IVPKG (Oddział Poznański PTG) i Zarząd Główny PTG podjęli powyższą decyzję mając na względzie możliwość pełnego i bezpiecznego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tak ważnym wydarzeniem. Więcej szczegółów znajduje się na stronie kongresu: http://4pkg.home.amu.edu.pl/

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 22.04. – 100 LAT PTG

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na referat mgr. Rafała Sikory (PIG-PIB), mgr Oliwii Kowalczewskiej (ING UJ), dr hab. Anny Waśkowskiej prof. AGH (WGGIOS AGH), dr. hab. Piotra Krzywca prof. PAN (ING PAN), dr hab. Joanny Rotnickiej prof. UAM (ING UAM), dr Izabeli Ploch (PIG-PIB) oraz dr Anny Mader (PIG-PIB) pt.: „100 lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego – rys historyczny ”

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Krakowski – 15.04.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego zostanie wygłoszony referat dr. Mariusza Paszkowskiego,  dr. hab. Artura Kędziora oraz dr. Mateusza Mikołajczaka (ING PAN) pt.: „Tropami zaginionego lądu Halii: terran złożony i we flisz karpacki obrócony” Referat zostanie wygłoszony 15 kwietnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4NzJhN2UtZDAyNC00ZTM5LWI3YzktYmQ1YzM3MjlhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Warszawski – 08.04.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego zostanie wygłoszony referat dr. hab. inż. Piotra Krzywca prof. PAN (ING PAN),  mgr Aleksandry Stachowskiej (ING PAN) oraz mgr. Łukasza Grzybowskiego (IG UAM) pt.: „Górnokredowe konturyty w obrębie basenu polskiego – ich obraz sejsmiczny oraz znaczenie geodynamiczne” Referat zostanie wygłoszony 8 kwietnia2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

46th INHIGEO SYMPOSIUM CRACOW 18-24 JULY 2021

46th INTERNATIONAL COMMISSION ON THE HISTORY OF GEOLOGICAL SCIENCES (INHIGEO) SYMPOSIUM. CRACOW, POLAND, 18-24 JULY 2021 We sincerely invite you to participate in the 2021 INHIGEO Symposium on-line THE INHIGEO 2021 CONFERENCE, DUE TO THE SARS-COV-2 PANDEMIC, WILL BE HELD ON-LINE FROM THE POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE-NATIONAL RESEARCH INSTITUTE HEADQUARTERS – WARSAW For more information please click on the link below: http://inhigeo.com/symposia.html

Osobistości PTG – Prof. Władysław Szafer

Profesor Władysław Szafer (1886-1970) Wybitnymi członkami Polskiego Towarzystwa byli nie tylko geolodzy. Jedną z takich osobistości był profesor Władysław Szafer zaliczany do najsławniejszych polskich przyrodników. Należał do wszechstronnych uczonych zajmujących się wieloma dziedzinami badawczymi. Był przede wszystkim botanikiem, prowadząc również badania na styku z geologią zajmując się paleobotaniką. Władysław Szafer od samego początku istnienia PTG był zaangażowany w jego działalność PTG. Należał