Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 24.11.2022

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego Piotr Krzywiec1, Krzysztof Bukowski2, Mark G. Rowan3 (1ING PAN, 2 WGGiOŚ AGH, 3ROWAN CONSULTING, INC., BOULDER, USA) przedstawią referat pt.: „Czy Kopalnia Soli „Kłodawa” znajduje się w wysadzie solnym Kłodawa? – wnioski z interpretacji danych sejsmicznych” Posiedzenie odbędzie się: 24 listopada 2022r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS

70 lat minęło – relacja z jubileuszu O. Wrocławskiego PTGeol

W dniu 5 listopada 2022 roku w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się uroczyste obchody 70-lecia utworzenia Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Oddział Wrocławski został powołany uchwałą przyjętą podczas Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się 23 sierpnia 1951 roku, podczas XXIV Zjazdu PTGeol w Wałbrzychu. Z inicjatywą wystąpili prof. Kazimierz Smulikowski – ówczesny kierownik Katedry Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Poznańskiego oraz prof. Henryk Teisseyre –

Posiedzenie Naukowe Oddziału Krakowskiego 22 listopada 2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłoszą: Yuriy Maystrenko i Trond Slagstad (NGU Geological Survey of Norway) The time-dependent thermal trigger for intracontinental rifting and ocean formation Referat zostanie wygłoszony w dniu: 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Jubileusz 90-tych urodzin prof. Bohdana Kozerskiego!

Świętujemy 90-te urodziny prof. dr hab. inż. Bohdana Kozerskiego, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Spotkanie Jubileuszowe odbędzie się w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej Politechniki Gdańskiej w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11.00. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: mpru@pg.edu.pl lub mprzew@pg.edu.pl Poniżej przedstawiamy sylwetkę Jubilata oraz krótką galerię zdjęć: Profesor Bohdan Kozerski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1955 r. W latach 1973–1979  i 1980–2003 był

Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego PTGeol 17.11.2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi dr Joanna Pszonka (IGSMiE PAN)   Zastosowanie zautomatyzowanej mineralogii SEM do analizy uziarnienia osadów prądów zawiesinowych Referat zostanie wygłoszony w dniu: 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 1700 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU1OTI2ZWYtMDYxZS00ZGViLWE2YWQtODljODdiYzEyNDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Zarząd Oddziału Krakowskiego PTGeol