60-lecie Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Dyrekcja Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zapraszają na: Sesję poświęconą obchodom 60-lecia Oddziału Świętokrzyskiego PTGeol połączoną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Zbigniewa Rubinowskiego Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 13:00 odbędą się w Muzeum Geologicznym Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB przy ul. Zgoda 21 w Kielcach Program sesji : 13:00 Otwarcie

Żegnamy dr. inż. Zbigniewa Bułę

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca 2023 r. odszedł dr. inż. Zbigniew Buła, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zawodowo związany z Oddziałem Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. Tam też przez wiele lat aktywnie działał w Oddziale Górnośląskim PTGeol. Zbigniew Buła był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1973 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu. W ciągu 40 lat kariery zawodowej

RH WORTH AWARD dla dr Joanny Pszonki (IGSMiE PAN)!

Prestiżowa międzynarodowa nagroda dla dr Joanny Pszonki, członkini PTGeol! Zdarza się, że członkowie naszego Polish Geological Society / Polskie Towarzystwo Geologiczne otrzymują nagrody od towarzystw zagranicznych. Najstarsze na świecie towarzystwo geologiczne The Geological Society of London https://www.facebook.com/GeolSoc wręcza nagrody honorujące wyróżniającą się działalność geologów. W tym roku jedna z nich: RH WORTH AWARD została przyznana dla centrum SEDS ONLINE, założonego i prowadzonego

Patronat nad HISTORIA ZIEMI Steven M. Stanley, John A. Luczaj

Polskie Towarzystwo Geologiczne objęło patronatem II wydanie podręcznika: HISTORIA ZIEMI Steven M. Stanley, John A. Luczaj Książka „jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej. Autorzy opisują dzieje Ziemi oraz rozwijającego się na niej życia, od jej powstania do czasów współczesnych. Obecne wydanie, podobnie jak poprzednie, opiera się na podstawowej zasadzie najściślejszego powiązania fizycznej i biologicznej historii Ziemi, która musi być studiowana