OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 09.12.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński (WGGiOŚ AGH), dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka (WGGiOŚ AGH) oraz mgr inż. Władysław Zygo (WGGiOŚ AGH) wygłoszą referat pt.: Wykształcenie i geneza złóż Cu-Ag typu “Kupferschiefer” Referat zostanie wygłoszony: 9 grudnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwZTY4ODgtMjE5Ny00MzI5LTkxNGYtNTdkYWRiODU5NjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny

Życzenia z okazji Barbórki!

Szanowni Państwo, z okazji Barbórki składamy wszystkim serdeczne życzenia sukcesów zawodowych i dziękujemy za Waszą obecność w życiu Polskiego Towarzystwa Geologicznego! Niestety, ze względu na kolejną falę pandemii Covid-19 zdecydowaliśmy o nieorganizowaniu w tym roku spotkania Barbórkowego. Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać z tej okazji za rok. Z geologicznym pozdrowieniem! Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 02.12.

Oddział Krakowski oraz Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr inż. Jan Barmuta (WGGiOŚ AGH) oraz dr Krzysztof Starzec (WGGiOŚ AGH)  wygłoszą referat pt.: Uskok Rycerki, zachodnie Karpaty Zewnętrzne – próba integracji geologii powierzchniowej i danych sejsmicznych, oraz przyczynek do dyskusji o ekstensji w Karpatach Zewnętrznych Referat zostanie wygłoszony: 2 grudnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 25.11.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego prof. dr hab. inż. Marek Wendorff (WGGiOŚ AGH) wygłosi referat pt.: Polska „rewolucja geologiczna” w jednym ze złożowo najbogatszych obszarów świata (Copperbelt Środkowej Afryki): nowa tektonostratygrafia orogenu lufiliańskiego i implikacje dla poszukiwań Referat zostanie wygłoszony: 25 listopada 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJmY2ZlMDQtNGQwYS00N2UxLWJlNDgtMjE5OTFjZmU0M2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 18.11.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego  dr hab. Justyna Ciesielczuk (prof. UŚ), prof. dr hab. Monika J. Fabiańska (INoZ UŚ), dr Krzysztof Gaidzik (INoZ UŚ), dr Pádhraig S. Kennan (Un. Coll., Dublin), dr hab. Magdalena Misz-Kennan (prof. UŚ) i dr Ádám Nádudvari (INoZ UŚ) wygłoszą referat pt.: „Jak tworzyły się „blueberries” na Marsie?  Studium eksperymentalne i ziemskie analogi” Referat zostanie wygłoszony: 18 listopada 2021 r.