REFERAT – ODDZIAŁ KRAKOWSKI

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 27 lutego (czwartek) 2020 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka1, Kraków). Referat pt. Dolnooligoceńskie turbidyty węglanowo-silikoklastyczne – wyniki obserwacji makro- i mikroskopowych (okno tektoniczne Szczawy, jednostka przedmagurska) Zaprezentuje: Piotr Siwek (WGGiOŚ, AGH)

Ś. P. Prof. Joachim Szulc

W dniu 29 stycznia 2020 odszedł od nas Ś. P. Prof. dr  hab. Joachim Szulc członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i przewodniczący Rady Redakcyjnej Annales Societatis Geologorum Poloniae. Doświadczony i zasłużony geolog, nauczyciel, badacz skał węglanowych i znawca Alpidów. Jeden z inicjatorów i przewodniczący Rady Naukowej I Polskiego Kongresu Geologicznego.