Posiedzenie naukowe O. Krakowskiego PTG

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG oraz Instytutu Nauk Geologicznych UJ

zapraszam na referat:

Piotra Krzywca (1), Mateusza Kufrasy (1), Pawła Poprawy (2), Pawła Pomianowskiego (3), Mariusza Łukaszewskiego (3), Aleksandry Stachowskiej (1), Stanisława Mazura (1) i Łukasza Słonki (1)

ING PAN (1), WGGiOŚ AGH (2), Geofizyka Toruń (3)

Nowy model ewolucji tektonostratygraficznej Basenu Wewnętrznego (Interior Basin), Gabon, oparty o reinterpretację danych sejsmicznych
– wnioski co do wczesnych etapów otwierania centralnej części Atlantyku.

Posiedzenie naukowe odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 28 lutego 2018 r., w auli nr 10 Instytutu Nauk Geologicznych UJ (ul. Gronostajowa 3a, Kraków).

Po referacie nastąpi prezentacja nowej odsłony strony internetowej PTG: www.ptgeol.pl

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów geologii.

Rafał Sikora, Przewodniczący OK PTG