Zmiany w terminach referatów O. Krakowskiego PTG

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG informuje o zmianach w terminarzu najbliższych referatów.

 czwartek  28 lutego 2018 r. o godzinie 17:00 zostanie wygłoszony referat:

Jana Barmuty (1), Krzysztofa Starca (1) , Piotra Hadro (1) i Mateusza Mikołajczaka (2)

WGGiOŚ AGH (1), ING PAN (2)

Wybrane wyniki interpretacji danych sejsmicznych z rejonu Karpat Zewnętrznych

Po referacie nastąpi prezentacja nowej odsłony strony internetowej PTG: www.ptgeol.pl

Natomiast referat:

Piotra Krzywca (1), Mateusza Kufrasy (1), Pawła Poprawy (2), Pawła Pomianowskiego (3), Mariusza Łukaszewskiego (3), Aleksandry Stachowskiej (1), Stanisława Mazura (1) i Łukasza Słonki (1)

ING PAN (1), WGGiOŚ AGH (2), Geofizyka Toruń (3)

Nowy model ewolucji tektonostratygraficznej Basenu Wewnętrznego (Interior Basin), Gabon, oparty o reinterpretację danych sejsmicznych
– wnioski co do wczesnych etapów otwierania centralnej części Atlantyku

zostanie wygłoszony w środę 6 marca 2018 r. o  godzinie 17.00.

Posiedzenia Naukowe odbędą się w auli nr 10 Instytutu Nauk Geologicznych UJ (ul. Gronostajowa 3a, Kraków).

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów geologii.

Rafał Sikora, Przewodniczący OK PTG

Udostępnij ten post