Posiedzenia naukowe – Oddział Wrocławski

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na posiedzenia naukowe, które odbędą się w ramach połączonych odczytów PTG i ING UWr w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Odczyty odbywają się w czwartki o godzinie 16:00, w sali nr 2 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. W. Cybulskiego 30, I piętro

  • 28.11.2019 r. dr hab. Jurand Wojewoda (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław). “Przyczyny i konsekwencje wzajemnej transformacji kinematyki translacyjnej i rotacyjnej w przestrzeni geologicznej”.
  • 5.12.2019 r. Wykład z cyklu “Trendy współczesnej sejsmologii”: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty (Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Mechaniki Budowli, Politechnika Opolska). “Rotacje podłoża w sejsmologii i inżynierii lądowej”.
  • 12.12.2019 r. Wykład z cyklu “Trendy współczesnej sejsmologii”: prof. dr hab. Leszek Jaroszewicz (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Fizyki Technicznej, Warszawa). “Sejsmologia rotacyjna – jej obszary zainteresowań oraz możliwości realnych pomiarów”.
  • 19.12.2019 r. Wykład z cyklu “ Trendy współczesnej sejsmologii”: dr hab. Jurand Wojewoda (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław). “Paleo- i archeosejsmologia: wprowadzenie i przykłady”.
  • 9.01.2020 r. mgr Katarzyna Kądziołka, dr hab. prof. Jakub Kierczak, dr hab. prof. Anna Pietranik (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław). “Jak odczytać temperaturę wytopu metalu z żużla hutniczego? Rekonstrukcje termochemiczne na przykładzie miedziowych żużli hutniczych Starego Zagłębia Miedziowego”.
  • 16.01.2020 r. dr Alina Chrząstek (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław). “Środkowoturońskie skamieniałości śladowe z rowu górnej Nysy Kłodzkiej”.
  • 30.01.2020 r. mgr Marcin Olkowicz (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski, Wrocław). “Analiza strukturalna na podstawie trójwymiarowych modeli odsłonięć”.

Wstęp wolny, Goście mile widziani!

Udostępnij ten post