Referat – Oddział Krakowski

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszamy na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 28 listopada (czwartek) 2019 r. w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka 1, Kraków).

Zostanie zaprezentowany referat pt. Kenozoiczna ewolucja NW części basenu Qaidam, Chiny – wyniki interpretacji danych sejsmicznych 3D i prac terenowych

Autorstwa: Piotr Krzywiec, Wenhang Liu, Stanisław Mazur, Fanwei Meng 

Serdecznie zapraszamy w szczególności studentów i doktorantów geologii!

Udostępnij ten post