Referat – Oddział Wrocławski

Odział Wrocławski zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 16.00 w dniu 12 grudnia (czwartek) 2019 r. w sali nr 2 Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. W. Cybulskiego 30.

Wykład pt. “Sejsmologia rotacyjna – jej obszary zainteresowań oraz możliwości realnych pomiarów” wygłosi prof. dr hab. Leszek Jaroszewicz (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

Udostępnij ten post