REFERAT – ODDZIAŁ KRAKOWSKI

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG zapraszam na posiedzenie naukowe, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 27 lutego (czwartek) 2020 r., w auli Ośrodka Badawczego ING PAN (ul. Senacka1, Kraków).

Referat pt. Dolnooligoceńskie turbidyty węglanowo-silikoklastyczne – wyniki obserwacji makro- i mikroskopowych (okno tektoniczne Szczawy, jednostka przedmagurska)

Zaprezentuje: Piotr Siwek (WGGiOŚ, AGH)