IV Kongres Geologiczny – Covid-19

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski, chcielibyśmy Państwa poinformować, że decyzja dotycząca dalszych losów IV Polskiego Kongresu Geologicznego podjęta zostanie na początku maja.

Mamy nadzieję, że wówczas będziemy mogli przekazać Państwu dobre wieści. W związku z licznymi pytaniami, informujemy również, że osoby, którym nie udało się jeszcze dokonać płatności za Kongres będą mogły zrobić to w późniejszym terminie (w niezmienionej wysokości).

Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego