IV Kongres Geologiczny 2021

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z ogólnoświatową pandemią, Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Geologicznego wraz ze współorganizatorami oraz władzami Polskiego Towarzystwa Geologicznego podjęły decyzję o przeniesieniu IV Polskiego Kongresu Geologicznego na rok 2021. Dokładny termin zostanie podany jesienią.

Program Kongresu oraz zaplanowane wycieczki nie powinny ulec zasadniczym zmianom. Zaakceptowane do druku abstrakty zostaną wydrukowane w ramach przyszłorocznego Kongresu.

Informujemy, że osoby, które zakładają brak możliwości uczestnictwa w Kongresie w przyszłym roku mogą uzyskać zwrot pełnej wpłaty. W tym celu prosimy o przesłanie do Pani mgr Zofii Struś (Zarząd Główny PTG), na adres: ptg@uj.edu.pl, informacji dotyczącej pełnej nazwy instytucji, z której dokonany był przelew oraz tytułu przelewu.

Bardzo dziękujemy za Państwa zgłoszenia na IV Polski Kongres Geologiczny, łącznie zgłosiły się 294 osoby. Mamy nadzieję spotkać wszystkich Państwa w przyszłym roku w Poznaniu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Joanna Rotnicka-Dłużewska