Zmarł Prof. Henryk Kucha

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 11 lipca 2020 roku zmarł Śp. prof. dr hab. inż. Henryk Kucha, emerytowany profesor Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Profesor był wieloletnim członkiem Oddziału Krakowskiego PTG i laureatem licznych nagród, zarówno naszego jak i zagranicznych towarzystw geologicznych. Był powszechnie cenionym geologiem, specjalistą wielu dziedzin z zakresu geologii złóż oraz ochrony środowiska. Jego badania przyczyniły się m. in. do odkrycia minerałów: eugenitu, hibbitu, viaeneitu i Th-ningyoite oraz występowania złota i platynowców w łupkach miedzionośnych na monoklinie przedsudeckiej. Profesor swoją wiedzę przekazywał młodszym adeptom geologii, nie tylko w Polsce, ale również na uczelniach wyższych w Australii, Austrii, Belgii i Irlandii. Posiadane szerokie doświadczenie w zawodowe wykorzystywał podczas prac badawczych dla wielu firm poszukiwawczych i wydobywczych. Dla tych, którzy znali Profesora osobiście, jest to strata kolegi, człowieka otwartego, mądrego i uczciwego. Dla polskiej geologii jest to strata wybitnego, zasłużonego naukowca i pedagoga.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Geologicznego składają Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łańcucie ul. Mościckiego 6 w piątek 17 lipca 2020 roku o godz. 14:00.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG