Walne Zebranie – Oddział Krakowski

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG zaprasza na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu: 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 1700 w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie.

podczas zebrania nastąpi :

  • przedstawienie sprawozdania rocznego;
  • wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się jesienią w 2020 r.

W związku z panującą pandemią COVID-19 podczas zebrania obowiązywać będzie zachowania 1,5 m odległości między jego uczestnikami oraz zasłanianie ust i nosa. Prosimy o zabranie maseczek ochronnych. Zarząd Oddziału zapewni dostęp do płynu dezynfekującego.