Polskie Towarzystwo Geologiczne współcześnie

Z okazji 100-lecia istnienia przybliżać będziemy najciekawsze fakty z historii i rozwój PTG. Jak okaże się w kolejnych postach, najbardziej intensywny rozwój Towarzystwa nastąpił w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Proces ten wynikał z intensyfikacji badań geologicznych w Polsce, której gospodarka bazowała na surowcach.

Geologia jest kluczową dziedziną nauki służącą przede wszystkim rozpoznaniu i udokumentowaniu bazy surowcowej każdego państwa. W efekcie liczba firm zatrudniających geologów znacznie wzrosła, a rozrastająca się społeczność specjalistów i naukowców chętniej się integrowała.

Jak wygląda współczesna struktura PTG?

Obecnie Towarzystwo składa się z 11 oddziałów i 2 kół regionalnych, których działalnością kierują Zarządy Oddziałów. Nad całością działań czuwa Zarząd Główny, którego statutową siedzibą jest Kraków. Zarządy Oddziałów i Kół powoływane są w bezpośrednim procesie wyborczym, a Zarząd Główny w wyborach pośrednich podczas Walnego Zjazdu Delegatów. Kadencje wszystkich Zarządów trwają 3 lata. Na załączonej mapce prezentujemy lokalizację Oddziałów i Kół PTG.

RS i TR