Kalendarz Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych PTG 2021!

Szanowni Państwo, Inicjatywa zorganizowania Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych PTG w formie online spotkała się z dużym odzewem środowiska geologów w Polsce i zgłoszonych zostało wiele kolejnych referatów. W związku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTG  przedstawia Wam nowy rozszerzony kalendarz Posiedzeń Naukowych, w ramach których zaprezentowanych zostanie 26 referatów. Referaty obywać się będą co tydzień, czyli w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 17.00! Transmisja posiedzeń będzie

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Krakowski – 25.03.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego mgr inż. Piotr Strzelecki (WGGiOŚ AGH) wygłosi referat pt.: „Odkodowując skały – analiza mikrostruktury skał przy wykorzystaniu  rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej, analizy obrazu i statystyki wielowymiarowej” Referat zostanie wygłoszony 25 marca 2021r. (czwartek, godz. 17.00). Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI3NGJiMTktYmFjZS00MmYwLThjOTktOTM3ZjY4MDM4N2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2280642246-e033-4d89-b493-f81486d13995%22%7d Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Osobistości PTG – Prof. Walery Goetel

Prof. Walery Goetel współtworzył Polskie Towarzystwo Geologiczne od momentu jego założenia, będąc wybranym na członka Zarządu na pierwszym walnym zebraniu Towarzystwa w 1921 r. Przez szereg kolejnych lat zasiadał w Zarządzie i działał na rzecz rozwoju Towarzystwa, reprezentując PTG m.in. na międzynarodowych kongresach geologicznych. W uznaniu jego zasług 3 września 1959 r. na XXXII Zjeździe Naukowym w Zakopanem Walne Zgromadzenia Delegatów wybrało prof. Goetla członkiem honorowym. Walery Goetel urodził się 14 kwietnia 1889 roku w Suchej

Referat – Oddział Wrocławski 18.03

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 18.03.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to kolejny referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach. Odczyt pt. “Odkrycie najbogatszego gatunkowo zespołu rekinów kredy Rosji” wygłoszą:  Sergey Solonin (Ryazan State Universyty, Rosja),

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Poznański – 11.03.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na sesję z cyklu Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych PTG, w ramach którego prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński wygłosi referat pt.: „Tsunami – niedoceniane zagrożenie. 10 lat po najkosztowniejszej katastrofie naturalnej w historii – 11 marca 2011r. w Japonii” Referat zostanie wygłoszony dokładnie w 10 rocznicę katastrofy spowodowanej tsunami w Japonii, czyli 11 marca 2021r. (czwartek, godz. 17.00). Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45)