Referat – Oddział Wrocławski – 4.03

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 4.03.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to trzeci referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach.

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 4.03.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to trzeci referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach.

Odczyt pt.

“Regionalne helikoidalne powierzchnie geologiczne – znaczenie i przykłady”

wygłosi: dr hab. Jurand Wojewoda (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

Obecnie, z uwagi na epidemię wirusa SARS CoV-2, posiedzenia te będą odbywać się w trybie zdalnym przy pomocy platformy Microsoft Teams w każdy czwartek, od godziny 17:17. Standardowy czas prezentacji nie powinien przekraczać 1 godziny. Przed każdym spotkaniem Członkowie Oddziału otrzymają link umożliwiający uczestnictwo. Podobnie, link każdego Posiedzenia Naukowego naszego Oddziału otrzymają wszystkie zainteresowane osoby, które będą chciały uczestniczyć w referatach

Poniżej znajduje się link do posiedzenia naukowego:

Uprzejmie informujemy, że  abstrakty (do pobrania) z posiedzeń naukowych Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się na stronie internetowej:

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji technicznych o posiedzeniach naukowych prosimy o kontakt z Sekretarzem Oddziału PTG – Aleksandrem Kowalskim (aleksander.kowalski@uwr.edu.pl). Referaty będą odbywać się poprzez zdalne udostępnianie ekranu przez  prowadzącego, a każdy z Uczestników spotkania będzie miał możliwość zabrania głosu i zadania pytań. Pytania do osób referujących oraz uwagi można też będzie zgłaszać poprzez zasygnalizowanie tego faktu w trakcie prelekcji. Po wygłoszonym referacie, wcześniej nadesłane i przygotowane przez Prelegentów streszczenia wykładuzostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a także stronie Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zachęcamy Państwa do  uczestnictwa w spotkaniach i referatach, a także do zgłaszania swoich prezentacji. Zachęcamy wszystkich Członków PTG do zapraszania innych zainteresowanych osób spoza naszego grona!

Z geologicznym pozdrowieniem, Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Posiedzenie Naukowe OW PTG w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania