Zmarł dr hab. Michał P. Mierzejewski

Zawiadamiamy, że w dniu 19 czerwca 2021 r. zmarł dr hab. Michał Paweł Mierzejewski emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Profesor Michał P. Mierzejewski był długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zapamiętamy go jako zasłużonego badacza tektoniki masywów granitowych Sudetów, w tym zwłaszcza plutonu Karkonoszy. Profesor był jednym z ostatnich żyjących doktorantów i współpracowników prof. dr. Henryka Teisseyre’a.

W początkach kariery był pracownikiem Instytutu Geologicznego i Politechniki Wrocławskiej, a od lat 60. związany ze swą macierzystą uczelnią, Uniwersytetem Wrocławskim.

Autor map geologicznych i publikacji poświęconych geologii różnych obszarów Dolnego Śląska, inicjator i redaktor monografii Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek (2005). Wieloletni członek rad naukowych Karkonoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych. Nauczyciel akademicki w Katedrze Geologii, a następnie Zakładzie Geologii Ogólnej; w latach 1998-2003 kierownik Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Harcerz i działacz społeczności lokalnych. Pokoleniom wrocławskich geologów pozostanie w pamięci jako niestandardowy nauczyciel kartowania geologicznego, geologii strukturalnej oraz regionalnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 29 czerwca o g. 14 na cmentarzu w Krynicznie k. Wrocławia.