PTG i PIG-PIB razem dla dziedzictwa kartografii geologicznej

Z inicjatywy PTG i PIG-PIB projekt “Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej” wzbogacony zostanie o historyczne mapy geologiczne ziem polskich! Inicjatywa wpisuje się w szereg działań związanych z jubileuszem 100-lecia PTG. Współpraca członków naszego Towarzystwa z Państwowym Instytutem Geologicznym zaowocuje dostępem do ponad 200-letniego dziedzictwa kartografii geologicznej. Założenia projektu, jego funkcjonalność i umiejscowienie w nim historycznych map geologicznych przedstawione zostały podczas referatu pt. „Historyczne mapy geologiczne Polski