PTG i PIG-PIB razem dla dziedzictwa kartografii geologicznej

Z inicjatywy PTG i PIG-PIB projekt “Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej” wzbogacony zostanie o historyczne mapy geologiczne ziem polskich!

Inicjatywa wpisuje się w szereg działań związanych z jubileuszem 100-lecia PTG.

Współpraca członków naszego Towarzystwa z Państwowym Instytutem Geologicznym zaowocuje dostępem do ponad 200-letniego dziedzictwa kartografii geologicznej.

Założenia projektu, jego funkcjonalność i umiejscowienie w nim historycznych map geologicznych przedstawione zostały podczas referatu pt. „Historyczne mapy geologiczne Polski oraz obszarów otaczających i ich prezentacja na stronach PTG i PIG-PIB” autorstwa dr. hab. inż. Piotra Krzywca (prof. ING PAN), dr. hab. Stanisława Wołkowicza (prof. PIG-PIB), dr. Rafała Sikory (PIG-PIB), Katarzyny Jóźwik (PIG-PIB), Marka Adamskiego (PIG-PIB) oraz dr Krystyny Wołkowicz (PIG-PIB), który odbył się w ramach Ogólnopolskich Posiedzeń naukowych PTG .

Szczegóły znajdują się na stronie PIG-PIB:

https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/13093-nowa-aplikacja-zapewni-dostep-do-ponad-200-letniego-dziedzictwa-kartografii-geologicznej.html

Do końca sierpnia 2021r. możliwy jest testowy dostęp do wybranych map:

https://arcg.is/0WLOWm0

Z niecierpliwością czekamy na pełne uruchomienie projektu!

Aplikacja będzie podlinkowana na stronie PTG!

Dziękujemy Dyrekcji PIG-PIB za wsparcie inicjatywy!