Osobistości PTG – Prof. Bronisław Rydzewski

Profesor Bronisław Nikodem Rydzewski był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Geologicznego i członkiem pierwszego zarządu PTG. W 1926 r. zorganizował, wspólnie z prof. Mieczysławem Limanowskim, V Zjazd Towarzystwa na Wileńszczyźnie poświęcony osadom czwartorzędowym i budowie geologicznej starszego podłoża tamtego obszaru. Był też organizatorem X Zjazdu PTG w okolicy Nowogródka i Grodna w 1931 r. W latach 1930-1934 prof. Bronisław Rydzewski był Senatorem RP (wybranym z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem). Był członkiem