Osobistości PTG – Prof. Jan Lewiński

Profesor Jan Piotr Lewiński należał do grona założycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego i został członkiem jego I zarządu. W latach 1925–1932 pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego. Jeszcze wcześniej w 1907 roku był członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a w latach 1907-1915 był organizatorem i prezesem Komisji Fizjograficznej przy Towarzystwie Krajoznawczym. Z inicjatywy Jana Lewińskiego w 1913 r. powstało wydawnictwo Paleontologia Ziem Polskich, którego był redaktorem. Ponadto był członkiem towarzystw zagranicznych Societe