OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 23.09.

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego (15)

Oddział Krakowski oraz Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego mgr Karol Jewuła (ING PAN) oraz dr Anna Fijałkowska – Mader (PIG-PIB)
wygłoszą referat pt.:

Paleogleby jako kopalny zapis zmian środowiskowych
i klimatycznych na przykładzie permu i triasu Gór Świętokrzyskich

Referat zostanie wygłoszony:

23 września 2021r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.live.com/meet/94464782733356

Oddział Krakowski oraz Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego