OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 18.11.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego 

dr hab. Justyna Ciesielczuk (prof. UŚ), prof. dr hab. Monika J. Fabiańska (INoZ UŚ), dr Krzysztof Gaidzik (INoZ UŚ), dr Pádhraig S. Kennan (Un. Coll., Dublin), dr hab. Magdalena Misz-Kennan (prof. UŚ) i dr Ádám Nádudvari (INoZ UŚ)

wygłoszą referat pt.:

„Jak tworzyły się „blueberries” na Marsie? 
Studium eksperymentalne i ziemskie analogi”

Referat zostanie wygłoszony:

18 listopada 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjNzRmMTktZGE1Ny00YzM4LTkzYzktY2NlNmFhYWM3OTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%227c112f1b-9aef-4863-b2ee-652c113887e2%22%7d

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego