Sympozjum Historyczne PTGeol 21.01.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum Historycznym Polskiego Towarzystwa Geologicznego „ODDZIAŁY I SEKCJE PTGEOL – DZIAŁALNOŚĆ I ICH ROLA W TOWARZYSTWIE” które odbędzie się 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w formie on-line na platformie MSTeams Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Pana Piotra Dziadzio, Podsekretarza Stanu w Mnisterstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz  Pana Mateusza Damrata, Dyrektora Państwowego Instytutu