POS. Nauk. O. Wrocławskiego 24.03.2022

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego zostanie wygłoszony referat:

„Geologiczne badania podczas drążenia tunelu TS-26 w Sudetach – spore oczekiwania i trudne realia”

dr hab. prof. Paweł Zagożdżon, dr Katarzyna Zagożdżon, mgr inż. Wojciech Kaczan
(Politechnika Wrocławska, Wrocław)

Referat zostanie wygłoszony:

24 marca 2022 r. (czwartek, godz. 16.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 15.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM1NzJhMGYtZjM4OS00YWNiLTlmZGItYzU0YWE4NTQxZTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%22851710b1-d0fa-4a24-85b9-798f5bac5408%22%7d

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTGeol