Posiedzenie Nauk O. Krakowskiego 14.04.2022

Oddział Krakowski PTGeol oraz Instytut Nauk Geologicznych
PAN

zapraszają na referat, który wygłoszą:

Agata Kuźma, Julia Dziewońska, Agata Biała, Julia Krzyżowska, Łukasz Weryński oraz Krzysztof Ninard (KNGS UJ)

Zapis cykliczności w profilu opok kampanu w Piotrawinie (przełom środkowej Wisły): dynamiczna zmienność w monotonnych skałach

Referat zostanie wygłoszony w dniu:

14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.00

w auli Ośrodka Badawczego ING PAN przy ul. Senackiej 1 w Krakowie

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego