Listy Helwiga – PTGeol Patronem wystawy

Polskie Towarzystwo Geologiczne roztoczyło Patronat nad wystawą historyczną w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie pt.: Listy Helwinga XVIII-wieczna korespondencja wybitnego węgorzewianina Jerzego Andrzeja Helwinga ze światowej sławy szwajcarskim przyrodnikiem Johannem Jacobem Scheuchzerem Honorowy patronat wystawy sprawuje Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski Patronami wystawy są również:Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut

100-lecie PTGeol – Relacja z Jubileuszowej Sesji 18.05.2022

W dniu 18 maja 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Jubileuszowa Sesja poświęcona 100-leciu Polskiego Towarzystwa Geologicznego zapraszamy do galerii zdjęć Wydarzenie zostało objęte patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie uzyskania niepodległości i patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska oraz Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie

Posiedzenie Naukowe O. Krakowskiego 12.05.2022

Oddział Krakowski oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN zapraszają na referat, który wygłosi Maisa Tunik (Universidad Nacional de Río Negro, Argentina) Short and quick history of the Neuquen Basin, Argentina Referat zostanie wygłoszony w dniu: 12 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.15 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRmZjdiNTktNTBmMC00MmQyLWJhYTAtNDIyMGVhMzRiMWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f298dad5-56e1-4a1d-85e8-934bea2809a4%22%2c%22Oid%22%3a%221226d709-29c9-4b98-a670-1ef27a45bf04%22%7d Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 11.05.2022

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego Oddział Krakowski oraz Sekcja Sozologii zapraszają na posiedzenie naukowe, w ramach którego  prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo (AGH), dr Anna Abramowicz (INoZ UŚ), dr inż. Andrzej Gałaś (IGSMiE PAN), dr hab. Magdalena Misz-Kennan prof. UŚ (INoZ UŚ), dr hab. Justyna Ciesielczuk prof. UŚ (INoZ UŚ), wygłoszą referat pt.: „Sekcja Sozologii Polskiego Towarzystwa Geologicznego –