Listy Helwiga – PTGeol Patronem wystawy

Polskie Towarzystwo Geologiczne roztoczyło Patronat nad wystawą historyczną w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie pt.:

Listy Helwinga XVIII-wieczna korespondencja wybitnego węgorzewianina Jerzego Andrzeja Helwinga ze światowej sławy szwajcarskim przyrodnikiem Johannem Jacobem Scheuchzerem

Honorowy patronat wystawy sprawuje Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski

Patronami wystawy są również:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,

Wystawa prezentuje przechowywane w Bibliotece Centralnej w Zurychu XVIII-wieczne listy odnalezione i opracowane przez:

dr. hab. inż. Piotra Krzywca, prof. ING PAN w Warszawie,
dr Aleksandrę Arndt z Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu
oraz dr. hab. Piotra Szreka z PIG-PIB.

Na wystawie zostaną zaprezentowane również osiągnięcia Helwinga w zakresie paleontologii i geologii w oparciu o jego dwuczęściową Litografię (1717, 1720).

Kuratorem wystawy jest Krystyna Jarosz, a autorem opracowania graficznego Cezary Bodnar.

 Wystawa zrealizowana jest ze środków budżetu  Gminy Węgorzewo w ramach projektu edukacyjnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie pt. Jerzy Andrzej Helwing.

 Otwarcie wystawy: 31 V 2022 o godz. 12.00
Wystawa czynna: 31 V 2022  – 31 V 2023