50 lat Oddziału Poznańskiego PTGeol

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego obchodzi 50 lat swojej działalności.

Sesja Jubileuszowa odbędzie się w piątek, 28 października 2022 roku, w godzinach 11:00-16:30 w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przy ulicy Bogusława Krygowskiego 12), w sali nr 14.

Program wydarzenia obejmuje między innymi krótkie referaty na temat historii i przyszłości Oddziału, panel wspomnieniowy z udziałem jego zasłużonych, długoletnich Członków, wystąpienie zatytułowane “Geologia w Wielkopolsce”, a także wystawy okolicznościowe i poczęstunek.

Udział w wydarzeniu prosimy zgłosić do 15 października 2022 r. poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem https://forms.office.com/r/tbPSyhd3CB

Ze względów organizacyjnych organizatorzy będą bardzo wdzięczni za terminowe zgłoszenie uczestnictwa.

Opłatę za uczestnictwo w Sesji, w wysokości 50 zł, należy wpłacić również do 15 X 2022 na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego (ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków), nr konta 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842, .

Szczegółowy program Sesji Jubileuszowej zawarty jest w załączniku.