Posiedzenie Naukowe O. Gdańskiego PTGeol 14.11.2022

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geologicznego
oraz
Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB

zapraszają na posiedzenie naukowe, podczas którego

dr hab. inż. Piotr Krzywiec

w imieniu zespołu autorskiego:
Piotr Krzywiec (1), Quong Nguyen (2), Łukasz Słonka (1), Michał Malinowski (2), Regina Kramarska (3), Niklas Ahlrichs (4), Christian Hübscher (4)

(1) Instytut Nauk Geologicznych, PAN
(2) Instytut Geofizyki, PAN
(3) Oddział Geologii Morza PIG-PIB
(4) Instytut Geofizyki, Univ. Hamburg

przedstawi referat pt.:

“Późnokredowa tektonika inwersyjna na obszarze południowego Bałtyku – wyniki interpretacji regionalnych danych sejsmicznych projektu BalTec”

Posiedzenie odbędzie się 14 listopada 2022 r. o godz. 13:30

w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB, Gdańsk-Oliwa,
ul. Kościerska 5

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTGeol
Dyrektor O. Geologii Morza PIG-PIB