Jubileusz 90-tych urodzin prof. Bohdana Kozerskiego!

Świętujemy 90-te urodziny prof. dr hab. inż. Bohdana Kozerskiego, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Spotkanie Jubileuszowe odbędzie się w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej Politechniki Gdańskiej w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11.00.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: mpru@pg.edu.pl lub mprzew@pg.edu.pl

Poniżej przedstawiamy sylwetkę Jubilata oraz krótką galerię zdjęć:

Profesor Bohdan Kozerski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1955 r. W latach 1973–1979  i 1980–2003 był przewodniczącym Oddziału Gdańskiego PTGeol.

Kierował komitetami organizacyjnymi dwóch ogólnopolskich Zjazdów PTGeol , które odbyły się w Gdańsku w 1990 i 2002 r.

Od 2001 r. posiada godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Bohdan Kozerski dyplom magistra inżyniera geologii uzyskał w 1958 r. w Politechnice Gdańskiej, będąc jednym z pierwszych w Polsce absolwentów z pełnym wykształceniem w dziedzinie geologii technicznej i hydrogeologii. W tym samym roku, wspólnie z prof. Zdzisławem Pazdro, przenosi się na nowo utworzony Wydział Geologii UW. W roku 1965 uzyskuje stopień doktora, a w 1971 r. doktora habilitowanego.

Po powrocie na Politechnikę Gdańską w 1972 r. kieruje Instytutem Hydrotechniki (w latach 1975-1978), a po przekształceniu Instytutu w Wydział Inżynierii Sanitarnej zostaje jego dyrektorem (w latach 1981-1984). W latach 1979-1981 wykłada hydrogeologię i geologię inżynierską na uniwersytecie w Zari (Nigeria).

W okresie 1981-1984 pełni funkcję prorektora PG ds. Kształcenia. W roku 1987 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk przyrodniczych. Począwszy od 1997 r. na kilkanaście lat związał się również z Uniwersytetem Gdańskim – Katedrą Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, a następnie Katedrą Geologii Morza. 

Profesor B. Kozerski jest autorem i współautorem licznych publikacji, głównie z dziedziny hydrogeologii, które ukazały się zarówno w Polsce jak i za granicą. Jedną z najważniejszych pozycji jest współautorstwo IV wydania w 1990 r. podręcznika prof. Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna”.

Źródła:

Chowaniec J., 2022 – Zasłużeni dla hydrogeologii w stuleciu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Prz. Geol., 70 (4): 350-353.

Downorowicz S. (red.) 2013 – Bohdan Kozerski. W: Studia i absolwenci Oddziału Geologii Politechniki Gdańskiej 1950-1960. Wyd. Tow. Konsultantów Polskich, Gdańsk-Lublin: 104-105.