88. Zjazd Naukowy PTGeol!

Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa Geologicznego

serdecznie zaprasza na

88. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Dobczycach, w dniach 18-20 maja 2023 r. 

 „Perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce
w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach

Przekazujemy Państwu kolejny cyrkularz zjazdowy, w którym znajdują się najnowsze informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego.

Dzięki wsparciu

Sponsora Głównego

PKN ORLEN S.A. – Odział Centralny PGNiG w Warszawie *

możliwe było obniżenie opłaty konferencyjnej dla członków PTGeol
do 700 zł.

Mamy nadzieję, że zaproponowane sesje: plenarna, referatowe i posterowa pozwolą zaprezentować jak najszersze spektrum badań geologicznych, a sesje terenowe spotkają się z dużym zainteresowaniem uczestników Zjazdu.

Dołożymy wszelkich starań, aby po 4-letniej przerwie Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego był wydarzeniem wyjątkowym, podczas którego w koleżeńskiej atmosferze omówimy postęp badań geologicznych w Małopolsce i ich perspektywy. Zagadnienia geologii Małopolski są ważne z punktu widzenia nauki, rozwoju regionu i gospodarowania surowcami.

Walory te zauważa w załączonym liście dr Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z listem. 

Jako organizatorzy, ale też jako naukowcy związani zawodowo z Małopolską, liczymy na Waszą obecność i aktywny udział w tym wydarzeniu!

Z geologicznym pozdrowieniem!  

Komitet Organizacyjny 88. Zjazdu Naukowego PTGeol        

*Informacja o Sponsorze Głównym 88. Zjazdu Naukowego PTGeol:  

Po połączeniu z PKN ORLEN, Zespół Oddziałów PGNiG stanowi jeden z filarów koncernu multienergetycznego. Pozwala to budować i wzmacniać jego pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku gazu ziemnego oraz konsolidować w ramach grupy sektor poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. W strukturach multienergetycznego ORLENU działają spółki zajmujące się importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej, a także świadczące specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe. Koncern prowadzi projekty związane z wykorzystaniem biometanu oraz magazynowaniem i dystrybucją wodoru i rozwija segment OZE. Połączony potencjał i kompetencje Grupy ORLEN to rozwój nowych, czystych źródeł energii, stabilność i bezpieczeństwo dostaw, a także lepsza oferta dla milionów klientów. Silny, europejski koncern to odpowiedź na wyzwania przyszłości.