88 Zjazd Naukowy PTGeol!

Oddział Krakowski
Polskiego Towarzystwa Geologicznego

serdecznie zaprasza na

88 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Dobczycach, w dniach 18-20 maja 2023 r. 

 „Perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce
w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach

Przekazujemy Państwu I cyrkularz zjazdowy, w którym znajdują się szczegółowe informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego.
Mamy nadzieję, że zaproponowane sesje: plenarna, referatowe i posterowa pozwolą zaprezentować jak najszersze spektrum badań geologicznych, a sesje terenowe spotkają się z dużym zainteresowaniem uczestników Zjazdu.

Dołożymy wszelkich starań, aby po 4-letniej przerwie Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego był wydarzeniem wyjątkowym, podczas którego w koleżeńskiej atmosferze omówimy postęp badań geologicznych w Małopolsce i ich perspektywy. Zagadnienia geologii Małopolski są ważne z punktu widzenia nauki, rozwoju regionu i gospodarowania surowcami.

Walory te zauważa w załączonym liście dr Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z listem. 

Jako organizatorzy, ale też jako naukowcy związani zawodowo z Małopolską, liczymy na Waszą obecność i aktywny udział w tym wydarzeniu!

Po zapoznaniu się z cyrkularzem, zgłoszenia można dokonać pod adresem:

Formularz zgłoszenia na 88 Zjazd PTGeol

Z geologicznym pozdrowieniem!  

Komitet Organizacyjny 88. Zjazdu Naukowego PTGeol