Posiedzenie Naukowe O. Gdańskiego 25.01.2023

Oddział Gdański PTGeol
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Pomorski
Oddział Gdański PIG-PIB

serdecznie zapraszają na pierwsze w tym roku otwarte posiedzenie naukowe, na którym

prof. dr hab. Leszek Marks

przedstawi referat pt. 

Współczesne globalne ocieplenie – oczami geologa

Posiedzenie odbędzie się:

25 stycznia o godz. 15:00 w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTGeol