Żegnamy prof. Wojciecha Narębskiego 27.01.2023r.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 stycznia w wieku 98 lat zmarł prof. dr. hab. Wojciech Narębski od 1995 r. honorowy członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z towarzystwem związany był od 1952 r., w 1969 r. został wiceprezesem Zarządu Głównego PTGeol. Od 2016 r. honorowy członek Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO).

Profesor Wojciech Narębski należał do ludzi o bogatym życiorysie. Podczas II Wojny Światowej był więziony przez NKWD. Był kombatantem, służył w 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim pod dowództwem gen. Wł. Andersa. Uczestniczył m. in. w walkach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię w 1944 r. Za swoje zasługi wojenne w 2018 r. awansowany został na podpułkownika. Przez wiele lat działał na rzecz upamiętnienia historii 2 Korpusu Polskiego. W armii znany jako „Mały Wojtek” obok słynnego niedźwiedzia „Dużego Wojtka”, który podążał szlakiem wojennym razem z polskimi żołnierzami z Syrii do Wielkiej Brytanii.

Był wybitnym geologiem i chemikiem. Studiował w Toruniu na UMK, a później w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej, na której w 1957 r. uzyskał doktorat. Pracował w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prace naukowe Wojciecha Narębskiego  dotyczyły geochemii, mineralogii i petrologii, szczególnie skał wulkanicznych, metabazytów i syderytów. W efekcie podjętych jego badań wprowadził wiele nowatorskich metod badań skał. W 1959 r. był uczestnikiem pierwszej powojennej wyprawy na Spitsbergen.

Habilitację obronił 1965 r., a tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał w 1986 r.

Pasją Profesora W. Narębskiego były badania nad historią nauk geologicznych, na temat której opublikował artykuły.

Za działalność na polu geologii w 2022 r. z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego został uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii.

Otrzymał również wiele innych odznaczeń:

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej, za kultywowanie tradycji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Wojska
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z okuciami „MONTE CASSINO”, „ANKONA” i „BOLONIA”
Gwiazda za Wojnę 1939–1945 (Wielka Brytania)
Gwiazda Italii (Wielka Brytania)
Medal Obrony (Wielka Brytania)
Medal Wojny 1939–1945 (Wielka Brytania)
Order Zasługi Republiki Włoskiej (Włochy)
Order Świętego Sebastiana ( Portugalia)

Profesor W. Narębski był osobą skromną, życzliwą, o dużej pogodzie ducha. W 2022 r. uhonorowany został Orderem Uśmiechu.

Żegnamy postać wyjątkową, która zapisała się dużymi literami w nauce polskiej i w polskiej historii.

Społeczność Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

fot. Andrzej Banaś