Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 23.03.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego prof. Karl Stattegger  (Instytut Geologii UAM) przedstawi referat pt.: „Sea-level rise – past, present and future” Posiedzenie odbędzie się: 23 marca 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc5Y2M2YjgtMTZhOC00MWI4LWEyMWMtNzFkYTMxOWRiNGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego