4 Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2024 roku w Poznaniu.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 będziemy mieli możliwość spotkania się w licznym gronie geologów i sympatyków geologii. Jak zapowiadaliśmy planując Kongres w 2020 roku, nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań ważnych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje
referatowe zostaną poprzedzone sesjami plenarnymi, poświęconymi wyzwaniom współczesnej geologii. Uzupełnieniem sesji będą wycieczki terenowe do miejsc stanowiących największe atrakcje geologiczne Wielkopolski.

Mamy nadzieję, że Kongres stanie się platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych idei badawczych, a także do zacieśnienia istniejącej oraz nawiązania nowej współpracy między przedstawicielami świata nauki, praktyki i biznesu.

Komunikat 2, zawierający ramowy program IV Polskiego Kongresu Geologicznego, propozycje wycieczek terenowych oraz przewidywane koszty uczestnictwa, zostanie rozesłany we wrześniu b.r. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony kongresowej:

IV Polski Kongres Geologiczny

na której będziemy zamieszczali aktualne informacje.

Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres:

4pkg@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do Poznania!
Joanna Rotnicka-Dłużewska