Barbara Večer Korespondencyjnym Członkiem Austriackiego Towarzystwa Geologicznego

Nasza koleżanka Pani Barbara Večer została mianowania Korespondencyjnym Członkiem Austriackiego Towarzystwa Geologicznego (Österreichischen Geologischen Gesellschaft).

Barbara Večer jest absolwentką AGH w Krakowie i od kilkudziesięciu lat wspiera kontakty między geologami austriackimi i polskimi.

Pani Barbarze gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za działalność społeczną dla geologów!

Poniżej przestawiamy fotografie Barbary Večer podczas uroczystości w dniu 30 marca 2023 r. oraz w towarzystwie prezydium OGG.

Na kolejnych zdjęciach znajduje się podarowany pokal wraz z treścią dedykacji dla OGG.

Ten szklany kielich z Bóbrki (powiat krośnieński, woj. podkarpackie), który podarowałam w prezencie, ma upamiętniać zapoczątkowaną w 1985 roku współpracę Polskiego i Austriackiego Towarzystwa Geologicznego.

Wiedeń, 30 marca 2023 r. DI. Barbara Vecer