Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTGeol 20.04.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Krakowski oraz

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

zapraszają na posiedzenie naukowe, podczas którego

prof. Bishal Nath Upreti

(Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal)

przedstawi referat pt.:

Regional geology and seismotectonics of the Nepal Himalaya

Posiedzenie odbędzie się:

20. kwietnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 17.00

w

AGH, budynek A0, sala 31, al. Mickiewicza 30, Kraków

oraz

poprzez transmisję on-line na platformie MS Teams (link aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6f8388964c7e4b79bc8b056913acf03d%40thread.tacv2/1681709588192?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%223361956b-f1ae-48d9-97de-4f0e8cc08700%22%7d

Oddział Krakowski PTGeol

Zarząd Główny PTGeol