POKOS_2023

POKOS 8 – Chęciny 5-7.09.2023

Po pięcioletniej przerwie, w dniach 5–7 września 2023 r., odbędzie się kolejna z cyklu Polskich Konferencji Sedymentologicznych – POKOS 8. Zostanie ona zorganizowana w Chęcinach koło Kielc w województwie świętokrzyskim. Region ten oferuje unikalne odsłonięcia szerokiego spektrum osadów od dolnego paleozoiku aż po mezozoik, zarówno klastyczne, jak i węglanowe deponowane w środowiskach morskich a także lądowych. Formuła sesji referatowych i posterowych tradycyjnie będzie otwarta i będzie dotyczyć szeroko pojętej

88. ZN PTGeol – Materiały Zjazdowe

Polskie Towarzystwo Geologiczne wychodzi na przeciw problemom ochrony środowiska, z tego względu odstępujemy od druku materiałów konferencyjnych. Materiały Zjazdowe zawierające abstrakty wystąpień możliwe są do pobrania w formacie PDF. Zapraszamy do pobrania pliku i zaznajomienia się z treścią materiałów zjazdowych:

Cyrkularz 88. Zjazdu Naukowego PTGeol !

Nasze wydarzenie otrzymało Patronaty Honorowe: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz  Piotra Dziadzio Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Dodatkowo dzięki wsparciu Sponsora Głównego PKN ORLEN S.A. – Odział Centralny PGNiG w Warszawie * możliwe jest zapewnienie wysokiego standardu organizacji zjazdu przy zachowaniu zrównoważonych kosztów dla uczestników. W wyniku wsparcia Sponsora Głównego naszymi gośćmi będą również przedstawiciele