Cyrkularz 88. Zjazdu Naukowego PTGeol !

Nasze wydarzenie otrzymało Patronaty Honorowe: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz  Piotra Dziadzio Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Dodatkowo dzięki wsparciu Sponsora Głównego PKN ORLEN S.A. – Odział Centralny PGNiG w Warszawie * możliwe jest zapewnienie wysokiego standardu organizacji zjazdu przy zachowaniu zrównoważonych kosztów dla uczestników. W wyniku wsparcia Sponsora Głównego naszymi gośćmi będą również przedstawiciele