Cyrkularz 88. Zjazdu Naukowego PTGeol !

Nasze wydarzenie otrzymało Patronaty Honorowe:

Ministerstwa Klimatu i Środowiska

oraz 

Piotra Dziadzio

Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Dodatkowo dzięki wsparciu

Sponsora Głównego

PKN ORLEN S.A. – Odział Centralny PGNiG w Warszawie *

możliwe jest zapewnienie wysokiego standardu organizacji zjazdu przy zachowaniu zrównoważonych kosztów dla uczestników.

W wyniku wsparcia Sponsora Głównego naszymi gośćmi będą również przedstawiciele kół naukowych ING UJ i WGGIOŚ AGH, co niewątpliwie jest nowością w programie Zjazdów PTGeol.

Poniżej znajduje się program sesji referatowych i posterowej w dniu 18. maja oraz najnowszy cyrkularz zjazdowy:

Oferta z Państwa strony była wyjątkowo bogata i staraliśmy się uwzględnić w programie wszystkie zgłoszone referaty.

Z tego względu prosimy o przygotowanie 15 min. wystąpień.

Ciekawie zapowiada się również Sesja posterowa “Badania Geologiczne
w Polsce”, podczas której zaprezentowane będą 34 postery.

W pozostałych dniach udamy się na sesje terenowe, podczas których zapoznamy się z interesującymi aspektami geologii Małopolski.

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w cyrkularzach w dniu 18. maja
o godz. 19.30 zapraszamy na Uroczystą Kolację,
a po sesjach terenowych w dniu 19. maja na Spotkanie przy grillu.

Osoby, które planują zakończyć udział w Zjeździe w dniu 19. maja,
po sesjach terenowych prosimy o przekazanie tej informacji do Sekretariatu Zjazdu:

88zjazdptgeol@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym szczegółowym programem Zjazdu i informacjami dotyczącymi wyjazdów na sesje terenowe.

*Informacja o Sponsorze Głównym 88. Zjazdu naukowego PTGeol:

Po połączeniu z PKN ORLEN, Zespół Oddziałów PGNiG stanowi jeden z filarów koncernu multienergetycznego. Pozwala to budować i wzmacniać jego pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku gazu ziemnego oraz konsolidować w ramach grupy sektor poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. W strukturach multienergetycznego ORLENU działają spółki zajmujące się importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej, a także świadczące specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe. Koncern prowadzi projekty związane z wykorzystaniem biometanu oraz magazynowaniem i dystrybucją wodoru i rozwija segment OZE. Połączony potencjał i kompetencje Grupy ORLEN to rozwój nowych, czystych źródeł energii, stabilność i bezpieczeństwo dostaw, a także lepsza oferta dla milionów klientów. Silny, europejski koncern to odpowiedź na wyzwania przyszłości.