Żegnamy Ś. P. Prof. Andrzeja Ślączkę

Polskie Towarzystwo Geologiczne z głębokim żalem informuje, że  9 czerwca 2023 roku zmarł członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, prof. dr hab. Andrzej Ślączka, wybitny badacz geologii Karpat i innych orogenów alpejskich, niebywale zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Geologicznego, którego członkiem był od 1954 r., a w latach 1961-2023 był nieprzerwanie członkiem władz naczelnych Towarzystwa, w tym: sekretarzem (1977-1983), zastępcą przewodniczącego (1983-1989) i prezesem (1989-2003) Zarządu Głównego, a także przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej (2003-2021).