Żegnamy dr. inż. Zbigniewa Bułę

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca 2023 r. odszedł dr. inż. Zbigniew Buła, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, zawodowo związany z Oddziałem Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. Tam też przez wiele lat aktywnie działał w Oddziale Górnośląskim PTGeol. Zbigniew Buła był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1973 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu. W ciągu 40 lat kariery zawodowej