Pos. Nauk. O. Wrocławskiego 9.11.2023

Posiedzenie Naukowe Oddziału Wrocławskiego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego

dr hab. Mirosław Jastrzębski (ING PAN, Wrocław)

wraz z zespołem

przedstawi referat pt.:

„Wiek i proweniencja skał metaosadowych i metawulkanicznych strefy śląskiej w Sudetach Wschodnich

Posiedzenie odbędzie się w dniu:

9 listopada 2023r. (czwartek, godz. 16:00)

w sali II Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

przy ul. Cybulskiego 30

Posiedzenie naukowe będzie połączone z Zebraniem Członków Oddziału i wyborem Delegatów naszego Oddziału na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w listopadzie br. 

Państwa obecność, z uwagi na pilną potrzebę wyłonienia naszych Reprezentantów na Zjazd, jest niezwykle ważna. 

Wybory odbędą się po części referatowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTGeol