Ogólnopolskie Pos. Nauk. PTGeol -23.05.2024

Polskie Towarzystwo Geologiczne
zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego

dr hab. inż. Jarosław Majka (prof. AGH)

WGGiOŚ AGH & Uppsala University

przedstawi referat pt.:

Kambryjsko-dewoński zapis subdukcji wzdłuż krawędzi Baltiki”

Posiedzenie odbędzie się:

23 maja 2024r. (czwartek, godz. 17.15)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM3NDk5OWEtN2Q1ZS00YWMzLTllYWYtZGY2MDk0N2E4ODE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

Dr Jarosław Majka jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie (rocznik 2003), gdzie w 2007 roku w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii obronił dysertację doktorską pt. “Rekonstrukcja historii metamorfizmu skał grupy Isbjørnhamna z SW części Ziemi Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie”. Tytuł docenta uzyskał w 2014 r. na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) na podstawie pracy pt.: “Głęboka subdukcja skorupy kontynentalnej”.

Od 2015 roku jest zatrudniony również w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii WGGiOŚ AGH. Z powodzeniem prowadzi badania dotyczące półkuli północnej oraz orogenów waryscyjskiego i alpejskiego w Europie Środkowej. Brał udział w kilkunastu wyprawach na Spitsbergen oraz po jednej na Wyspę Ellesmere i na Grenlandię. Jarosław Majka posiada tytuł profesora petrologii w Szwecji oraz jest profesorem AGH.

Do osiągnieć prof. Jarosława Majki należy m. in. realizacja wielu projektów Narodowego Centrum Nauki oraz finansowanych ze źródeł zagranicznych dotyczących procesów orogenicznych. Jego praca naukowa zaowocowała m.in. zdefiniowaniem torelliańskiego zdarzenia tektono-metamorficznego w Arktyce, odkryciem w szwedzkich kaledonidach skał ultra wysokociśnieniowych oraz współudział w odkryciu w tych skałach obecności mikrodiamentów metamorficznych.

Szwedzkie Królewskie Towarzystwo Naukowe przyznało mu prestiżową Nagrodę Bergstedta „Za nowoczesne badania petrologiczne i strukturalne w Górach Skandynawskich”. Jest założycielem Orogen Dynamics Team, kierownikiem kilku aktualnie realizowanych projektów badawczych i współpracuje ze szwedzkim przemysłem wydobywczym. Od trzech lat jest redaktorem naczelnym czasopisma Mineralogia.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Oddział KrakowskiPolskiego Towarzystwa Geologicznego