Odszedł prof. Marek Rogoż

Z żalem informujemy, że w dniu 4 czerwca 2024 r. zmarł dr hab. inż. Marek Rogoż, prof. GIG, członek Oddziału Górnośląskiego PTGeol. Marek Rogoż (1930-2024) był wybitnym ekspertem w zakresie hydrogeologii górniczej, emerytowanym profesorem w Głównym Instytucie Górnictwa.

W swojej pracy zajmował się głównie rozpoznawaniem, oceną i przeciwdziałaniem zagrożeniom wodnym w kopalniach, prognozowaniem ilości i jakości wód dopływających do kopalń węgla kamiennego, ograniczaniem ilości soli odprowadzanych do rzek w wodach kopalnianych metodami hydrogeologicznym, prognozowaniem konsekwencji hydrogeologicznych zatapiania wyrobisk górniczych w likwidowanych kopalniach i oceną związanych z tym zagrożeń wodnych dla czynnych kopalń.

Był rzeczoznawcą Ministra Środowiska w zakresie geologii, rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, licencjonowanym ekspertem Głównego Instytutu Górnictwa, długoletnim członkiem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych działającej przy Ministerstwie Środowiska oraz biegłym w zakresie szkód górniczych typu hydrogeologicznego.

Dorobek publikacyjny dr. hab. inż. Marka Rogoża jest niezwykle bogaty i obejmuje łącznie ok. 160 publikacji indywidualnych i zespołowych, wśród których na szczególną uwagę zasługują: Poradnik hydrogeologa w kopalni węgla kamiennego, Problemy hydrogeologiczne w polskich kopalniach węgla kamiennego, Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej, Dynamika wód podziemnych, Metody obliczeniowe w hydrogeologii, Słownik hydrogeologiczny angielsko-polski i polsko-angielski, Słownik hydrogeologiczny francusko-polski i polsko-francuski, Słownik skrótów anglojęzycznych stosowanych w literaturze hydrogeologicznej, Bibliografia hydrogeologiczna (ponad 100 000 pozycji).

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy kondolencje.

Zarząd Oddziału Górnośląskiego, Zarząd Główny i członkowie PTGeol