Odszedł dr Feliks B. Pieczka

dr Feliks Bronisław Pieczka

Z żalem informujemy, że w dniu 2 lipca 2024 r. odszedł od dr Feliks Bronisław Pieczka, jeden z polskich pionierów badań geologii morza.

Członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego był od 1958 r., a w latach 1968-1973 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Gdańskiego PTGeol.
Był posłem Ziemi Gdańskiej na Sejm RP w kadencji 1991-1993.

Ponadto w latach 1972-1985 uczestniczył w działaniach Komitetu Badań Morza PAN.

Dr Feliks Pieczka ukończył studia geologiczne w 1958 r. na Politechnice Gdańskiej, a dyplom magistra inżyniera uzyskał na podstawie pracy pt. „Zdjęcie geologiczno-inżynierskie w skali 1:25 000 okolic Chotczy pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłą”.
Do 1969 r. był pracownikiem naukowym w Zakładzie Oceanologii Politechniki Gdańskiej. Od 1970 r. podjął pracę w nowo utworzonej placówce regionalnej PIG w Sopocie (obecnie Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku). W 1974 r. a podstawie rozprawy pt. „Procesy akumulacji osadów dennych Zatoki Gdańskiej” uzyskał stopień naukowy doktora. Promotorem dyseratcji doktorskiej był prof. Edward Rühle. Była to pierwsza praca doktorska z dziedziny geologii morza przedstawiona Radzie Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego.

Był członkiem zespołu prof. E. Rühlego, w ramach którego opracował w 1973 r. ocenę ówczesnych polskich badań geologicznych Bałtyku na II Kongres Nauki Polskiej.

Podczas pracy w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB kierował różnymi komórkami merytorycznymi, a w latach 1980-1981 pełnił funkcję zastępcy kierownika (obecnie dyrektora) Oddziału Geologii Morza. W kadencji 1981-1984 był członkiem Rady Naukowej PIG-PIB.

Żegnają koleżanki i koledzy z Polskiego Towarzystwa Geologicznego.