Referat – Oddział Wrocławski – 18.02

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 18.02.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to drugi referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach. Odczyt pt. “Realne (materialne) powierzchnie geologiczne – niektóre implikacje dla geokinematyki” wygłosi: dr hab. Jurand Wojewoda (Instytut

OSOBISTOŚCI PTG – PROF. JÓZEF GRZYBOWSKI

Wśród orędowników i założycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego był profesor Józef Grzybowski wybitny geolog i paleontolog związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zamiłowanie do geologii i pasja poznawcza znalazły swój wyraz w postaci 46 prac opublikowanych w latach 1885 – 1921. To niezwykle wysoki wskaźnik publikacyjności dla czasów w których żył, a jego osiągnięcia trwale zapisały się w naukach paleontologicznych i geologicznych. Opracowania J. Grzybowskiego poruszały szeroki zakres zagadnień: od geologii regionalnej, przez

Referat – Odział Wrocławski

Serdecznie zapraszamy Państwa na odczyt Oddziału Wrocławskiego PTG, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 11.02.2021 r. o godzinie 17:17 w ramach posiedzeń naukowych PTG i Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy, inauguracyjny referat Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywający się w formule on-line. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w referatach tego cyklu i w dyskusjach.  Odczyt pt.  “Odkrycie złóż miedzi przyczynkiem do gospodarczego i społecznego rozwoju Dolnego Śląska”  wygłosi: dr Cezary Bachowski (KGHM

Polskie Towarzystwo Geologiczne współcześnie

Z okazji 100-lecia istnienia przybliżać będziemy najciekawsze fakty z historii i rozwój PTG. Jak okaże się w kolejnych postach, najbardziej intensywny rozwój Towarzystwa nastąpił w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Proces ten wynikał z intensyfikacji badań geologicznych w Polsce, której gospodarka bazowała na surowcach. Geologia jest kluczową dziedziną nauki służącą przede wszystkim rozpoznaniu i udokumentowaniu bazy surowcowej każdego państwa. W efekcie liczba firm zatrudniających geologów

Harmonogram referatów – Oddział Wrocławski PTG

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4.02.2020 r. Oddział Wrocławski PTG wznawia serię cyklicznych, cotygodniowych spotkań Członków Oddziału , które będą połączone również z Posiedzeniami Naukowymi. Obecnie, z uwagi na epidemię wirusa SARS CoV-2, posiedzenia te będą odbywać się w trybie zdalnym przy pomocy platformy Microsoft Teams w każdy czwartek, od godziny 17:17. Standardowy czas prezentacji nie powinien przekraczać 1 godziny. Przed każdym spotkaniem Członkowie Oddziału otrzymają link