4 Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2024 roku w Poznaniu. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 będziemy mieli możliwość spotkania się w licznym gronie geologów i sympatyków geologii. Jak zapowiadaliśmy planując Kongres w 2020 roku, nadrzędnym

Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 23.03.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego prof. Karl Stattegger  (Instytut Geologii UAM) przedstawi referat pt.: „Sea-level rise – past, present and future” Posiedzenie odbędzie się: 23 marca 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc5Y2M2YjgtMTZhOC00MWI4LWEyMWMtNzFkYTMxOWRiNGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Ogólnopolskie Posiedzenie Naukowe PTGeol 23.02.2023

Polskie Towarzystwo Geologiczne zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego dr hab. Anna Górecka-Nowak oraz dr Alina Chrząstek(Instytut Nauk Geologicznych UWr) przedstawią referat pt.: „Karty geologicznego życiorysu Profesora Józefa Zwierzyckiego” Posiedzenie odbędzie się: 23 lutego 2023r. (czwartek, godz. 17.15) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5Yzk2YjAtZGExOC00OGY3LTk0ZDYtMTRlNmMyNGZmNGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Zarząd Główny PTGeolOddział Wrocławski PTGeol

Żegnamy prof. Wojciecha Narębskiego 27.01.2023r.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 stycznia w wieku 98 lat zmarł prof. dr. hab. Wojciech Narębski od 1995 r. honorowy członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z towarzystwem związany był od 1952 r., w 1969 r. został wiceprezesem Zarządu Głównego PTGeol. Od 2016 r. honorowy członek Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO). Profesor Wojciech Narębski należał do ludzi o bogatym życiorysie. Podczas II Wojny Światowej był więziony przez NKWD. Był kombatantem, służył w 22. Kompanii