Kalendarz Ogólnopolskich PN PTG 2021! – aktualizacja

Szanowni Państwo, Inicjatywa zorganizowania Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych PTG w formie online spotkała się z dużym odzewem środowiska geologów w Polsce i zgłoszonych zostało wiele kolejnych referatów. W związku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PTG  przedstawia Wam nowy rozszerzony kalendarz Posiedzeń Naukowych, w ramach których zaprezentowanych zostanie 26 referatów. Referaty obywać się będą co tydzień, czyli w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 17.00! Transmisja posiedzeń będzie

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 29.04.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego zaprasza na referat: dr. Michała Jakubowicza (IG UAM) pt.: „Lokalne archiwa regionalnych procesów: geochemia kopalnych wysięków metanu a historia tektoniczna krawędzi płyt kontynentalnych” Referat zostanie wygłoszony: 29 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 17.00 Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae11215774652440789e106a744662576%40thread.tacv2/1619439530492?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22dbaf5f48-c3ff-4d7b-8ec6-a752eab0806b%22%7d Linki do posiedzeń naukowych Oddziału Poznańskiego PTGeol zamieszczane są również na stronie naszego Oddziału http://ptgeol.home.amu.edu.pl/

OGÓLNOPOLSKIE POSIEDZENIA NAUKOWE – 22.04. – 100 LAT PTG

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na referat mgr. Rafała Sikory (PIG-PIB), mgr Oliwii Kowalczewskiej (ING UJ), dr hab. Anny Waśkowskiej prof. AGH (WGGIOS AGH), dr. hab. Piotra Krzywca prof. PAN (ING PAN), dr hab. Joanny Rotnickiej prof. UAM (ING UAM), dr Izabeli Ploch (PIG-PIB) oraz dr Anny Mader (PIG-PIB) pt.: „100 lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego – rys historyczny ”

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Krakowski – 15.04.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego zostanie wygłoszony referat dr. Mariusza Paszkowskiego,  dr. hab. Artura Kędziora oraz dr. Mateusza Mikołajczaka (ING PAN) pt.: „Tropami zaginionego lądu Halii: terran złożony i we flisz karpacki obrócony” Referat zostanie wygłoszony 15 kwietnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4NzJhN2UtZDAyNC00ZTM5LWI3YzktYmQ1YzM3MjlhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Warszawski – 08.04.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego zostanie wygłoszony referat dr. hab. inż. Piotra Krzywca prof. PAN (ING PAN),  mgr Aleksandry Stachowskiej (ING PAN) oraz mgr. Łukasza Grzybowskiego (IG UAM) pt.: „Górnokredowe konturyty w obrębie basenu polskiego – ich obraz sejsmiczny oraz znaczenie geodynamiczne” Referat zostanie wygłoszony 8 kwietnia2021r. (czwartek, godz. 17.00) Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):