46th INHIGEO SYMPOSIUM CRACOW 18-24 JULY 2021

46th INTERNATIONAL COMMISSION ON THE HISTORY OF GEOLOGICAL SCIENCES (INHIGEO) SYMPOSIUM. CRACOW, POLAND, 18-24 JULY 2021 We sincerely invite you to participate in the 2021 INHIGEO Symposium on-line THE INHIGEO 2021 CONFERENCE, DUE TO THE SARS-COV-2 PANDEMIC, WILL BE HELD ON-LINE FROM THE POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE-NATIONAL RESEARCH INSTITUTE HEADQUARTERS – WARSAW For more information please click on the link below: http://inhigeo.com/symposia.html

Osobistości PTG – Prof. Władysław Szafer

Profesor Władysław Szafer (1886-1970) Wybitnymi członkami Polskiego Towarzystwa byli nie tylko geolodzy. Jedną z takich osobistości był profesor Władysław Szafer zaliczany do najsławniejszych polskich przyrodników. Należał do wszechstronnych uczonych zajmujących się wieloma dziedzinami badawczymi. Był przede wszystkim botanikiem, prowadząc również badania na styku z geologią zajmując się paleobotaniką. Władysław Szafer od samego początku istnienia PTG był zaangażowany w jego działalność PTG. Należał

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe PTG – Oddział Krakowski – 25.03.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego mgr inż. Piotr Strzelecki (WGGiOŚ AGH) wygłosi referat pt.: „Odkodowując skały – analiza mikrostruktury skał przy wykorzystaniu  rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej, analizy obrazu i statystyki wielowymiarowej” Referat zostanie wygłoszony 25 marca 2021r. (czwartek, godz. 17.00). Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI3NGJiMTktYmFjZS00MmYwLThjOTktOTM3ZjY4MDM4N2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2280642246-e033-4d89-b493-f81486d13995%22%7d Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego