Odszedł dr Feliks B. Pieczka

Z żalem informujemy, że w dniu 2 lipca 2024 r. odszedł od dr Feliks Bronisław Pieczka, jeden z polskich pionierów badań geologii morza. Członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego był od 1958 r., a w latach 1968-1973 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Gdańskiego PTGeol. Był posłem Ziemi Gdańskiej na Sejm RP w kadencji 1991-1993. Ponadto w latach 1972-1985 uczestniczył w działaniach Komitetu Badań Morza PAN. Dr Feliks Pieczka ukończył studia geologiczne w 1958 r. na Politechnice Gdańskiej, a dyplom magistra inżyniera

Odszedł prof. Marek Rogoż

Z żalem informujemy, że w dniu 4 czerwca 2024 r. zmarł dr hab. inż. Marek Rogoż, prof. GIG, członek Oddziału Górnośląskiego PTGeol. Marek Rogoż (1930-2024) był wybitnym ekspertem w zakresie hydrogeologii górniczej, emerytowanym profesorem w Głównym Instytucie Górnictwa. W swojej pracy zajmował się głównie rozpoznawaniem, oceną i przeciwdziałaniem zagrożeniom wodnym w kopalniach, prognozowaniem ilości i jakości wód dopływających do kopalń węgla kamiennego, ograniczaniem ilości soli odprowadzanych do rzek w wodach kopalnianych metodami

Sesja referatowa Oddziału Górnośląskiego PTGeol 27.05

Serdecznie zapraszamy na sesję referatową Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, która odbędzie się 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali 001 Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Referaty wygłoszą: dr inż. Andrzej Gałaś „Rekonstrukcja aktywności wulkanicznej w Dolinie Wulkanów  w  rejonie Kanionu Colca – aspekty morfologiczne, tektoniczne i petrologiczne”  oraz  mgr inż. Artur Sosnal  „Badania terenowe wulkanu Puca Mauras (4260m n.p.m.) oraz inne atrakcje